MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS

Reģ.nr. 90009320220
Adrese: Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: +371 64822480
Fakss: +371 64822481
E-pasts: muzejs@e-madona.lv

Kontakti

Direktore Līvija Zepa
Tālrunis: +371 64822480
E-pasts: muzejs@e-madona.lv
 
Vadošais pētnieks Indulis Zvirgzdiņš
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: i.zvirgzdins@madona.lv
 
Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Ilze GAUJĒNA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: i.gaujena@madona.lv

Galvenā speciāliste Laimdota Ivanova
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: l.ivanova@madona.lv

Pieprasījums par krājuma materiālu izmantošanu adresējams muzeja direktorei Līvijai Zepai rakstiski vai elektroniski : muzejs@e-madona.lv

Iepazīties ar krājuma priekšmetiem - bezmaksas pakalpojums.

Tiesības kopēt vai iegūt krājuma priekšmetu digitālus attēlus - maksas pakalpojums pēc cenrāža.


Galvenā krājuma glabātāja Laima Garā

Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: l.gara@madona.lv

Krājuma glabātāja Māra Zavacka
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: m.zavacka@madona.lv

Krājuma glabātāja Sarkaņos Inese SUDĀRE
Tālrunis: +371 20221997
E-pasts: neses@inbox.lv

Restauratore  Karmena Kļaviņa Vilcāne
Tālrunis: +371 64823138

Galvenā speciāliste Natālija SEĻMA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: natalijaselma@inbox.lv

Literatūras sektora vadītāja Dace Zvirgzdiņa
Tālrunis: +371 64822483
E-pasts: d.zvirgzdina@inbox.lv

IZSTĀŽU ZĀLES, SKOLAS IELA 10A, MADONA,

tālr. 64823844, 26102225

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  zane8gr@inbox.lv

Mākslas izstāžu organizatore Inese Jakobi
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  izstazuzale@inbox.lv

Mākslas  nodaļas vadītāja Monta Cimdiņa
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  m.cimdina@inbox.lv

Mākslas izstāžu organizatore Danute Vēze
Tālrunis: +371 64823844, 26102225
E-pasts:  danuteveeze@inbox.lv

Darba Laiks

Izstāžu zāles

Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801
 
Darba laiks:
Otrdien 10.00 - 17.00
Trešdien 10.00 - 18.00
Ceturtdien 10.00 - 17.00
Piektdien 10.00 - 17.00
Sestdien 10.00 - 16.00
Svētdien 10.00 - 16.00
Pirmdiena - brīvdiena

MUZEJA KRĀJUMS

Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

Darba laiks:
Pirmdien 08.00 - 17.00
Otrdien 08.00 - 17.00
Trešdien 08.00 - 17.00
Ceturtdien 08.00 - 17.00
Piektdien 08.00 - 17.00
Sestdien - brīvdiena
Svētdien - brīvdiena