Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā

Datums: 31.05.2017 14:14
88 skatījumi
No 30.maija līdz 30.jūnijam Madonas muzeja izstāžu zālēs aplūkojama izstāde par Vidzemes Svētupi, kas veidota projekta ”Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā” ietvaros.
2013.g. aizsākās starpdisciplinārs pētījums par Svētupi ”Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā”. Projektu īstenoja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētnieki - vadītājs dr.hist.,dr. habil. art Juris Urtāns, dr. hab philol. Janīna Kursīte, dr. hab philol. Sandis Laime, dr. art Rūta Muktupāvela, mag. hist. Rasma Noriņa un dr. art Ieva Vītola.
Tika pētīta upe un tās apkārtne ap puskilometru platumā gar abiem krastiem no arheoloģijas, folkloristikas, etnoloģijas, kultūrantropoloģijas un valodniecības aspekta,  kā arī tās  kultūrainavas izmaiņas no aizvēstures līdz mūsdienām.
Ekspedīcijas laikā tika pierakstīti vietējo iedzīvotāju stāsti, atmiņas, izzinātas  tradīcijas, dzīvessveids, valodas īpatnības, vietvārdi, notika Svētupes zemūdens izpēte, ko veica Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācijas cilvēki, kā arī fotografēta no putna lidojuma. 
Līdzīgi pētījumi aizvadītajās vasarās tika veikti Sāvienas ezera krastos.
Pētījumu rezultāti ir apkopoti grāmatā ”Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā”.
Ilze GAUJĒNA kultūrvēstures nodaļas vadītāja