Uz mirkli apstājāmies Muzeju naktī Madonas muzejā!

Datums: 24.05.2017 10:22
131 skatījumi
Aizvadīta Muzeju nakts muzeja Izstāžu zālēs un Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē Sarkaņos. Vēlamies teikt PALDIES ikvienam muzeja apmeklētājam (kopā 1024) par ieinteresētību un vēlmi ielūkoties muzejā!
Madonas Muzeju nakts pasākumu "Mirkli apstājies" bagātināt palīdzēja muzeja draugi un palīgi. Tādēļ SIRSNĪGS PALDIES: Madonas Bērnu un jauniešu centram, skolotājai Dacei Sinātei un audzēkņiem, skolotājai Dacei Dzilnai ar mazajiem improvizācijas pulciņa dalībniekiem, Gunitai Kļaviņai un Vijai Pelšei par atsaucību, J.Norviļa Madonas Mūzikas skolai, saksofonistu kvartetam un skolotājam Andrejam Cepītim, par burvīgo muzikālo priekšnesumu, Kristīnei Lukaševicai un Aigai Āboliņai ar palīgiem par radošo un nenogurstošo darbu radošajā darbnīcā, improvizācijas teātrim "SPEEELE" (Danutei Vēzei, Dainim Kreilim, Janīnai Apsītei, Bangai Vējiņai, Rutai Pulkstenei, Artūram Gailītim), Ainai Pidikai par ieguldīto darbu izstādes mākslinieciskajā noformējumā, Eduardam Zvirgzdiņam par ģitārspēli, Dāvim Veckalniņam par mirkļu iemūžināšanu, brīvprātīgajiem: Veltai Brokai, Aleksandrai Seļmai, Jānim Garajam, Brigitai Balodei, Dacei Zvirgzdiņai, kā arī Madonas novada kārtībniekiem: Ivetai Vāverei un Gatim Kušķim par kārtības nodrošināšanu un elektriķim Jānim Bardauskim pa izstādes eksponātiem un palīdzību pasākuma nodrošināšanā!
Kopā izdevās brīnišķīgs nakts pasākums!
Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja