Svētki zaļumos...

Datums: 13.07.2017 14:38
7 skatījumi
12.jūlijā Madonas muzejā viesojās kinoproducente Elvita Ruka. Viņa šobrīd domā par iespējamu kinofilmu, kas ieskatītos zaļumballes, arī citu ballīšu pagātnē.
Zaļumi pēc kapusvētkiem Kalsnavā. Ienākumi – skolas mūzikas instrumenta iegādei
Zaļumi pēc kapusvētkiem Kalsnavā. Ienākumi – skolas mūzikas instrumenta iegādei
   Madonas muzeja apmeklējums notika pēc Lubānas, jo tur bija uzzināts, ka pie mums glabājas daļa Alfreda Grāvera (1877-1954) fotoarhīva. Diemžēl nevienu meistara uzņemtu īstu zaļumballes kadru nezinu. Toties daudz ir bilžu ar brīvdabas teātra izrādēm, pēc kurām arī dejas rīkotas. Tāpat it bieži teatralizētajos gājienos cauri Lubānai piedalījušies muzikanti. Filmas gatavošanai interesēja kāzu fotogrāfijas. Ja lielajā grupā pamanāms cilvēks ar akordeonu, vijoli, cītaru, pūšamo instrumentu vai bungām, droši varam apgalvot, ka svinībās notikusi dancošana. Šādām viesībām tā bija ierasta lieta.
  19.gadsimtā laucinieki pa laikam sanāca krogā vai kādā lielākā šķūni, vasarā gana labi bija arī ārā. Gadsimta beigās jau celtas īpašas biedrību mājas vai līdzīgas telpas. Tajās, protams, pirmajā vietā sanāksmes, koncerti , teātra izrādes, jautājumu – atbilžu vakari, bet arī ne tik nopietni notikumi. Balles nereti rīkoja arī ar nolūku ko nopelnīt.
  Kopumā datora ekrānā apskatījām pārsimts muzeja fotogrāfijas, kam kāda saskare ar ballēm un dancošanu. Līdz šim tam īpašu uzmanību pievērsuši neesam, taču savam laikam (pirmsdiskotēku periodam) tā bija būtiska sadzīves joma.
  Es atceros, kā piecdesmitajos gados vasaras pasākumi notika ielejā aiz Praulienas Vistiņlejas kapsētas. Pašam gan tolaik tā dancošana nešķita interesanta.Tā iznāca, ka runājot par vecām fotogrāfijām muzejā, nepaspēju ierasties uz Laimoņa Semberga fotoizstādes atklāšanas sākumu, atvainojos.

Ievada attēlā: Gājienā uz Zeltmata “Induļa” izrādi Ļaudonā 1925.g. Pasākumā esot piedalījies arī autors.

Indulis ZVIRGZDIŅŠ muzeja vadošais pētnieks