Praulēniete - viena no daudzajiem...

Datums: 01.12.2017 15:59
99 skatījumi
1937.gada 30.novembrī PSRS Iekšlietu tautas komisariāts izsūtīja šifrēto telegrammu Nr.49990. Tā informēja, ka 3.decembrī visā valstī jāveic to latviešu aresti, kuri turēti aizdomās par spiegošanu, diversijām un nacionālistisku pretpadomju darbu.
   Marija Ūdre, kas bija skolotāja Smoļenskas apgabala Kardimovas rajona latviešu kolonistu Birkmaņa vārdā nosauktā kolhoza skolā, apcietināta jau piecas dienas iepriekš, 1938.gada 13.janvārī viņu nošāva. Te gan jāpiebilst – tolaik salīdzinoši vairāk cieta vīrieši.
   Desmit gadus iepriekš Smoļenskas guberņā uzskaitīts 7581 latviešu tautības iedzīvotājs. 81% no tiem bija laucinieki, pārsvarā kādreizējie kolonisti, kas uz salīdzinoši netālo aizrobežu pārsvarā devās kopš 1880.gadiem. 1920.gadu sākumā viņi tur vairāk-mazāk bija iedzīvojušies, tāpēc uz Latvijas Republiku pārāk netiecās. Arī Marija bija vidzemniece – dzimusi 1895.gada februārī Praulienas pagastā. Kad meitenei bija 15 gadi ģimene apmetās tālaika Kalugas guberņas Mosaļskas apriņķa Lazinskas pagastā (arī tagad Smoļenskas apgabals), viņiem, kādreizējiem kalpiem, tur bija 25 desetinu saimniecība. Divdesmitajos gados Marija Ūdre pārgāja latviešu kultūras darbā (bibliotēkas vadītāja), pēc tam skolotāja. 1937.-1938.gadā no Smoļenskas apgabala 592 latviešu kolhoznieku sētām 441 piedzīvojusi tādas vai citas represijas, būtībā latviešu ciemi un kolhozi beidza pastāvēt.
   Marijas fotogrāfiju atradu Latvijas Valsts vēstures arhīvā, skatot dokumentus par viņas tēvu Pēteri Ūdri (1870-1938). Gatavoju stāstījumu par kādreizējo mūsu puses fotogrāfu 28 Buclera lasījumiem Viesītē, tie veltīti fotovēsturei. Interesanti, ka Mariju Ūdri neilgi pirms aizbraukšanas uz Krieviju fotografējis vēl viens šejienietis – Ūdra sievasbrālis Kārlis Rēvelis. Līdz šim tikai zināju, ka 1905.gadā Vidzemes gubernators atļāvis viņam piekopt fotogrāfa amatu Lazdonas “Bikās”. Nu ir arī viens uzņēmums ar autora vārdu un uzvārdu uz kartona pamatnītes.

Indulis ZVIRGZDIŅŠ muzeja vadošais pētnieks

ATTĒLĀ: Marija Ūdre (1895-1938) ap 1910.gadu. Kārļa Rēveļa foto