Novadnieku – 2017.gada jubilāru saraksts

Datums: 03.01.2017 16:03
114 skatījumi
Šajā gadā nozīmīgas jubilejas atzīmējamas vairāk kā 100 plašākā vai šaurākā lokā zināmiem ļaudīm, kas dzimuši vai darbojušies mūsu pusē, nesuši dzimtās puses vārdu pasaulē. Šāds saraksts veidojies gadu gaitā, apkopojot ziņas par mūsu cilvēku darbību un tas tiek papildināts ne vien ar jaunām ziņām par jau tajā iekļautajiem cilvēkiem, bet arī pievienotas jaunas personālijas.
JANVĀRIS
Rūdolfs BLAUMANIS
/01.01.1863.Ērgļu muižā – 04.09.1908.Takaharju, Somijā/, rakstnieks

Ernests MEŽSARGS /03.01.1857.Lubānas pag.– 11.12.1901.Cesvaines/, literāts

Voldemārs REIZNIEKS /05.01.1877.Liezeres Dzeņu krogā - ?/, pulkvežleitnants, publicists, filozofs

Oskars KALPAKS /06.01.1882.Meirānu pag. Liepsalās – 06.03.1919. Kuldīgas apr. Zirņu pag. pie Airītēm/ Latvijas bruņoto spēku pirmais virspavēlnieks, LKO1.,2.,3.,šķ.

Marija BARUŠA /08.01.1907.Sarkaņu pag. - 21.08.1970.Madonā/, diriģente, Madonas kokļu ansambļa dibinātāja un vadītāja

Jānis SIRMBĀRDIS /13.01.1937.Jumurdas pag./, dzejnieks

Staņislavs BORBALS /14.01.1907.Pēterpilī – 2000.ASV/, arhitekts

Jānis Ēvalds PĒTERSONS /16.01.1902.Cesvainē - 06.04.1936.Rīgā/, literāts, “Madonas Ziņu“ līdzstrādnieks

Jūlijs NUSBAUMS /19.01.1902.Vestienas pag. – 1988.Saldū/, skolotājs Virānē 1926-1939, Kraukļos 1948-1952, Mētrienā

Oļģerts ŠUSTS /20.01.1927.Barkavas pag./, fagotists, radiožurnālists

Jānis TĀLE /24.01.1902.Praulienas pag. - 03.03.1983.Talsi/, Kultūras darbinieks, bibliotekārs, bibliogrāfs

Pēteris STARCS /29.01.1887.Lubejas pag. -13.10.1968.ASV/, tautskolotājs, agronoms, LU un LA, Ņujorkas universitātes pasniedzējs, viens no 1944.gada 17.marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem

Maija GAUJĒNA /31.01.1922.Madonā – 23.12.2003.Madonā/, Madonas 1.vidusskolas skolotāja 1950-1974

FEBRUĀRIS
Jānis SUDRABIŅŠ (Vestfāls)
/04.02.1912.Lazdonas pag. – 12.05.1999.Eutīnā, Vācijā/, žurnālists, rakstnieks

Anna MIEZONE /08.02.1907.Patkules pag. – 16.03.1995.Sarkaņos/, folkloras vācēja un teicēja

Kārlis KALNIŅŠ /08.02.1887.Liepkalnes pag.– 1978./, skolotājs Liepkalnē 1908-1937

Pēteris LIEPIŅŠ /11.02. 1907. Kalsnavas pag.- 03.06.1964./, ģeologs, paleontologs

Viktors KUMSĀRS /16.02.1892.Praulienas pag. – 1965.Smiltenē/, dzelzceļa inženieris, novadpētnieks

Elza KALNIŅA (dz. Rūtiņa) /18.02.1902.Oļu pag. – 11.05.1983.Rīgā/, tekstilmāksliniece, gleznotāja

Marta JĒGERE (dz.Goliase) /19.02.1902.Saikavas pag.- 11.02.2001.Madona/, audēja, TDM

Jānis KĻAVIŅŠ /19.02.1897.Lazdonas pag. –10.05.1930.Rīgā/, kapteinis, LKO

Evalds MERCS /22.02. 1902.Grostonas pag. –29.12.1962.Valmiera/, aktieris

Oto VĀLIŅŠ /22.02. 1917.Praulienas pag. – 26.02.1994.Jaunpiebalgā/, skolotājs, strādājis Nītaurē, Madonas rajonā, Jaunpiebalgā, deju kolektīvu vadītājs

Marija SKUTĀNE-NECA /23.02.1942.Varakļānos/, gleznotāja ASV

Arnis VĪKSNA /25.02.1942.Lubānas pag./, medicīnas vēsturnieks, ZA korespondētājloceklis

Konstantins POČS /27.02. 1912.Varakļānos - 03.05.1994.ASV/, fiziķis ASV

 MARTS
Osvalds MAURIŅŠ
/15.03.1932.Mētrienas pag./, rakstnieks

Georgs KUBE /25.03.1917.-03.09.1987.Rīgā/, Cesvaines vidusskolas skolotājs

Inese BIRSTIŅA (dz. Dzelme) /27.03.1942.Madonā/, tekstilmāksliniece, rakstnieces E.Ķikures meita, dzīvo Kalgari, Kanādā

Kārlis PAMŠE /31.03.1917.Virānes pag. – 09.2015.Rīgā/, aktieris, režisors, pedagogs un rakstnieks

APRĪLIS
Ieva PLIESMANE (Aļa)
/01.04.1897.Lugažu pag. –23.10.1964.Rīgā/, LKP Madonas apr. kom. sekr. 1940.09. -1941. un pēc 2.pas. k., pēc tam Rīgā, arī LVI

Daina NĪTIŅA /05.04.1942.Madonā/, valodniece, filoloģijas zinātņu doktore, ZA korespondētājlocekle

Leonīds ĀRIŅŠ /08.04.1907.Rīga, dzīvojis Lubānā-06.10.1991.Tukums/, gleznotājs

Irma SAULĪTE (dz. Vāliņa) /09.04.1927.Koknesē/, Madonas 1.vidusskolas. un vakarskolas matemātikas skolotājs 1951. (?) – 1990.

Pēteris DOLMANIS /10.04.1887.Jaungulbenes pag. –1936.Madonā/, provizors, aptiekas īpašnieks, sabiedrisks darbinieks Madonā

Zelma PORIETE /13.04.1912.Lazdonas pag.-30.07.1991./, folkloras teicēja

Viktors EGLĪTIS /15.04.1877.Sarkaņu pag.– 20.04.1945.Rīga?/, rakstnieks, dzejnieks

Daina ŠĶĒLE /15.04.1917.Krievijā Petrogradā/, rakstniece, dzīvo Austrālijā, bērnībā dzīvojusi Madonā, par ko arī rakstījusi

Ilze INDRĀNE (Jātniece Undīna) /23.04.1927.Lazdonas pag. Ciskānos/, rakstniece

Edgars SĒNALS /24.04.1917.Grašu p. – 21.08.1978.Līvānos/, B. Cesv. ģimn.1936., LU Teoloģ. fak.1943., Māc. kopš 1944. Līvānos, Kalupē, Zasā, Dignājā, vēlāk arī Cesvainē, Biržos

Aleksandrs PLENSNERS /25.04.1892.Grašu pag. –03.04.1984.Stokholmā/, pulkvedis, Latvijas militārais atašejs Berlīnē, literāts

Teodors LĪVENTĀLS /25.04.1882.Ļaudonas pag. -1956.Karagandā/, sabiedrisks darbinieks, latviešu bibliotēkzinātnieks, publicists

Adrians RUPERTS /28.04.1837.Praulienas pag.– 15.05.1907.Rīgā/, cenzors, tulkotājs

Jānis IKAUNIEKS /28.04.1912.Varakļānos – 1969. Rīga/, astronoms

MAIJS
Pēteris STRODS
/01.05.1892.Varakļāni - 05.08.1960.Jūrmalā/, filozofs, literāts

Harijs ŠULCS /01.05.1922.Liepāja – 15.05.1992.Cesvainē/, skolotājs, Cesvaines u.c. koru diriģents

Laimonis SEMBERGS /06.05.1937. ?/, enerģētiķis, fotogrāfs, ilggadējs Madonas – Vaijes draudzības b-bas priekšnieks

Grieta VARKALE, (pr. Skrauce,Strauta) /08.05.1912.Saikavas pag.– 1971./,mājturības instruktore

Aleksandrs MAIZĪTIS /11.05.(?) 1912.Grostonas pag. –08.01.2002.Iedzēnos/, selekcionārs

Juris ALUNĀNS (Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns) /13.05.1832.Jaunkalsnavas muižā -18.04.1864.Jostenē/, jaunlatvietis, dzejnieks, nacionālās valodniecības pamatlicējs

Pēteris SARĶIS /13.05.1862.Aizkujas – 24.06.1895.Kusā/, dzejnieks

Daina ŠĶĒLE (dz. Dzintare) /15.05.1917.Krievijā/, rakstniece, dzīvo Austrālijā

Kārlis STARCS /20.05.1897.Lubejas pag.– 02.02.1953.Indianapolē,ASV/, botāniķis

Kārlis ŪDENTIŅŠ /22.05.1897.Liezeres pag. – 03.03.1942.Novosibirskā/, 1930.gados Liezēres pag. vecākais, LKO

Nellija ZIEDIŅA (dz. Vīksne) /23. 05.1927.Sarkaņu pag.– 30.10.2009.Ērgļos/, skolotāja, Ērgļu vidusskolas direktore 1952-1984

Laimdots MŪRNIEKS /23.05.1922.Vestienas pag. -02.06.2011.Rīgā/, gleznotājs

Emīlis Viktors VĪGRABS /27.05.1887.Lazdonas pag. – 1965.Francijā/, Latvijas diplomāts

Gustavs Ādolfs KLĒMANIS /28.05.1887.Piņķu pag.- 1959./, 1918-1927 Kalsnavas draudzes vikārs, 1922-1934 Lazdonas ev.lut. draudzes mācītājs

Teodors KALNIŅŠ /29.05.1882.Liezeres pag.- 13.03.1967.Jelgavā/, pulkvedis, LKO 2.,3.šķ.,TZO 3.šķ.

Dzidra MITCHELL /21.05.1947.Vācijā/, grafiķe, gleznotāja, E.Ķikures meita, dzīvo Sidnejā, Austrālijā

JŪNIJS
Zinaida LAZDA (īst.v. Šreibere)
/06.06.1902.Vecpiebalgā – 07.11.1957.Oregonā, ASV/, dzejniece

Irma LĀČGALVA - KAMINSKA /10.06.1907. Jumurdas pag. – 04.04.1994. Rīgā/, tēlniece

Jānis DĀVIS /14.06. 1867. Grašu pag. - 07.10.1959. Vācijā/, pedagogs, publicists, pretalkohola kustības vadītājs Latvijā

Artūrs TREICIS /18.06.1922.Jaungulbenes pag.-22.03.1983.Madonā/, Madonas 1.vidusskolas skolotājs un direktors 1956-1983

Gunārs KROLLIS /23.06.1932.Dzīvo Mētrienā/, grafiķis

Jānis LĪCĪTIS /26.06.1882.Ļaudonas-Odzienas pag.- 1940.g. beigās Vācijā/, pulkvežleitnants, LKO, TZO 4.šķ.

Rute SVILE /27.06.1927.Mētrienas pag.– 19.11.2013.Inešu pag./, tēlniece

Pēteris STARCS /29.06. 1887. Lubejas Pumpjos –13.10.1968. Ņujorkā/ –  dr.agr., LA prof. agrārpolitikā

Pēteris LIELZUIKA /30.06.1922.Lubejas pag.-12.09.2013.Kalamazū, ASV/, dziedātājs

JŪLIJS
Imants VANAGS
/06.07.1927.Mētrienas pag./, dziedātājs, Liepājas muzikāli dramatiskā. teātra solists 1958.-1962., mūzikas pedagogs, dzejnieks

Jānis Edgars OZOLS /07.07.1887.Saikavas pag. – 26.11.1946.Rīgā/, pulkvedis, LKO, TZO 4.šķ.

Jānis ANKRAVS /13.07.1892.Sarkaņu pag. – 26.11.1963.Rīgā/,beidzis LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāti, Latvijas Senāta Kriminālās Kasācijas Departamenta senators, senāta prokurors, apgabaltiesas loceklis, vicepriekšsēdētājs, represēts, TZO 

Aija OZOLIŅA /16.07.1932.Veckalsnavā/, grafiķe

Jānis GAUJĒNS /20.07.1932.Madonā/, bērnu ķirurgs, Ķirurģijas nod. vadītājs Republikas bērnu klīniskajā slimnīcā, medicīnas zinātņu doktors, RMI Bērnu ķirurģijas katedras profesors, valsts emeritētais zinātnieks

Marta SILABRIEDE /23.07.1902.Saikavas pag. –29.12.1984.Rīgā/, dzejniece, tulkotāja

 AUGUSTS
Saulcerīte VIESE
/02.08.1932 – 24.12.2004./, rakstniece, dzīvoja Vestienā

Artis KUMSĀRS /02. 08.1942.Praulienas pag. – 14.11.2013.Rīgā/, Madonas bērnu mūzikas skolas direktors, folkloras Kopas „Vērtumnieki” dibinātājs, vadītājs

Aleksandrs BĀRDA /09.08.1882.Cesvainē -?/, Cesvaines vidusskolas direktors

Jānis SĪMANIS /14.08.1947.Cesvainē/, tēlnieks

Nikolajs ĀBELTIŅŠ /23.08.1897.Ļaudonas-Odzienas pag.- 31.07.1966.Baldonē/, pulkvežleitnants, LKO, TZO, Viestura ord.

Marija GUBENE /27.08.1872.Kraukļu pag.  - 08.11.1947.Rīgā/, pirmā profesionāli izglītotā mūzikas darbiniece, komponiste, profesore, ērģelniece

Voldemārs GOLDBERGS /31.08.1902.Saikavas pag. – 1998.Saikavā/, biškopis, tautas mūzikas instrumentu meistars

Gunārs PLACĒNS /31.08.1927.Sausnējas pag./, aktieris

Aleksandrs BIEZIŅŠ /31.08.1897.Patkules pag.– 18.05.1975.Rīgā/, bērnu ķirurgs, LU docents, no 1946. g. bija LU un RMI profesors un operatīvās ķirurģijas katedras vadītājs

SEPTEMBRIS
Jānis KUCIŅŠ
/01.09.1927.Daugavpils raj. Asagala c.- 12.03.1983. Cesvainē/, Cesvaines vsk. direktors (dažu gadus), pirms tam neilgi Kusā

Jānis SIMSONS /28.09.1947.Matīšu pag. – 17.06.1989.Sarkaņos/, gleznotājs

Latkovskis DONĀTS /07.09.1912.Varakļānu pag. – 1943.?/, rakstnieks

Andrejs REITMANIS /16.09.1867.Kraukļu pag. – 05.12.1932./, dzejnieks

Jānis SEIKSTS /26.09.1947.Ludzas raj. Mežvidu c. Ezerniekos/, dzīvo Madonā, keramiķis

OKTOBRIS
Aina RUDZROGA
/03.10.1917.Grašu pag.- 01.02.2000.Cesvaine/, tulkotāja

Hugo DELLE /05.10.1877.Bērzaunes pag.- 1948.Grautingā, Vācijā/, skolotājs Liezerē 1920.-1930.gados, ērģelnieks, kordiriģents

Rihards Kārlis GRĪVA /09.10.1902.Lubānas pag.– 04.01.1966.Rīgā/, skolotājs un Meirānu skolas direktors

Pēteris APKALNS /10.10.1882.Bērzaunes pag. – 04.02.1942.Gotā, Vācijā/, luterāņu mācītājs, militārais kapelāns Latvijas Armijā LKO 3.šķ.,TZO 3.šķ.

Alfrēds GRĀVERS /11.10.1877.Lubāna – 12.11.1954.Lubānā/, fotogrāfs Lubānā

Rūdolfs PINNIS /11.10.1902.Lubānas pag.- 21.10.1992.Rīgā/, gleznotājs

Jānis ZARIŅŠ /13.10.1892.Idus pag. – 16.03.1976.Mineapolē, ASV/, Madonas BUB priekšnieks 1920.-1930.gados

Dominiks GARANČS /14.10.1912.Varakļānu pag. - 01.05.2002./, jurists, ierēdnis, juridisko zinātņu, starptautisko tiesību un filozofijas doktors

Andrejs EGLĪTIS /21.10.1912.Ļaudonas –23.02.2006.Rīgā/, dzejnieks

Jānis ĒRMANIS /22.10.1862.Valmieras pag. -25.02.1932./, pirmais mācītājs latvietis Lazdonas draudzē, rakstnieks

Artūrs GOBA /25.10.1932.Cesvaines pag./, rakstnieks

Ārija KALPAKS-GRUNDMANE /25.10.1922.Meirānu pag. – 27.09.2006.Rīgā/, aktīva sabiedriskā darbiniece

Hugo CELMIŅŠ /31.10.1877.Lubānas pag. – 30.07.1941. Maskavā/, agronoms, politiķis, sabiedrisks darbinieks, divreiz Latvijas Ministru prezidents

Bonifācijs BRIŠKA  (Striču Joseļs) /30.10.1902.Varakļānu pag. - 02.10.1994.ASV/, agronoms, publicists, rakstnieks

NOVEMBRIS
Pēteris DELLE
/03.11.1877.Grostonas pag.- 30.12.1946.Rīgā/, agronoms, vīnu gatavošanas speciālists, LA profesors,  viens no 1944. gada 17. marta  Latvijas Centrālās padomes memoranda  parakstītājiem

Hermīne Zelma ZALPĒTERE /04.11.1917.– 1992./, Grafiķe, grāmatu ilustratore

Jūlians JULIJS (īst.v.JūlijsBalodis) /08.11.1897.Vietalvas pag. – 19.11.1983.Kalsnava/, rakstnieks

Rūsiņš Mārtiņš FREIVALDS /10.11.1942.Cesvainē – 04.01.2016.Rīgā/,datorzinātnieks, fizikas un matemātikas zinātņu doktors, LU profesors

Jānis Ivans BĒRZIŅŠ /13.11.1892.Lazdonas pag. - 01.01.1966.Rīgā/, zootehniķis, lauksaimniecības zinātņu kandidāts, strādājis PSRS, 1946.-1950. LA Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas katedras vad.,  profesors

Milda KALVE /25.11.1917.Cesvainē – 27.03.1986.Rīgā/, literatūrzinātniece

Pēteris KALNIŅŠ /29.11.1887.Lubejas pag. – 06.01.1961.Ērgļos/, Ērgļu pamatskolas pārzinis 1919.-1950. un skolotājs līdz 1959.gadam

DECEMBRIS
Heinrihs ZARIŅŠ
/03.12.1907.Lubānas pag. – 21.10.1986.Jūrmalā/, žurnālists, “Brīvās Zemes” atbildīgais redaktors, TZO

Aleksandrs KALTONS /06.12.1897.Patkules pag.– 02.09.1984.Cesvainē/, agronoms, jāšanas sporta Latvijas sporta zirgu audzēšanas speciālists un entuziasts

Augusts LĀCIS /09.12. 1912.Ļaudonas pag.– 06.12.1993.Rīgā/, agronoms, lauksaimniecības zinātņu doktors

Juris URTĀNS /15.12.1952. Madonā/, arheologs, dr. hist.

Pēteris JURCIŅŠ /17.12.1932.Nautrēnu pag. - 18.02.2004.Rīgā/, dzejnieks, milicijas darbinieks, Madonas raj. milicijas priekšnieks 1965-1969

Oto ŪDENTIŅŠ /19.12.1892.Liezeres pag. – 22.01.1988.Rīgā/, LKO, ģenerālis, TZO 3.,4.šķ.

Andris EZERIŅŠ /30.12.1947.Madonā – 28.02.2016./, Lubānas vidusskolas sporta skolotājs 1976-1990, TDA “Lubāna” izveidotājs, TDA Vidzeme vadītājs, deju autors

NOVADNIEKI, KAM NAV ZINĀMA DZIMŠANAS DIENA
Nikolajs ĀBOLIŅŠ
/1897.Sarkaņu pag.– ASV/, beidzis Baltijas skolotāju semināru 1918., 1920.-1944.g.skolotājs Madonā

Eduards GRUZIŅŠ /1887.Ļaudonā - 02.03.1934. Sičevkā, PSRS/, gleznotājs

Alīda LĪVENE /1907.Patkules? pag.,– 1999.Sarkaņos/, Patkules tautas nama ilggadīga vadītāja

Eduards KĻAVIŅŠ /1882.Vecpiebalgas pag.-10.07.1956.Rīgā/, ceļu inženieris, Lubāna ezera regulēšanas darbu pārvaldnieks(?) 1920.gadu beigās, kordiriģents Lubānā

Andrejs PRIEDĪTIS /1882.Sarkaņu pag. –03.1949.Viesienā/, skolotājs Dzērbenē, Vestienā 1905-1911, Bērzaunes divklasīgajā ministrijas, vēlākajā Viesienas Gaiziņkalna skolā 1911-1938

Jēkabs PLIKAUSIS /1867. –1936.Kārzdabā/, skolotājs Kārzdabā

Georgs Fabians PEITĀNS /1812.Dikļu pag.- ?/, dārznieks, Ļaudonas ev.lut.draudzes skolas pārzinis 1838-1879

Sarma KALNIŅA /1937./, ārste ķirurģe, Madonā

Aleksandrs STĒRSTIŅŠ /1897.Mārcienas pag. – 1978./, Jāņukalna skolas skolotājs no 1919- 195?

Eduards TRODS /1882.Adulienas pag. – 17.07.1964.Rīgā/, mācījies Pleskavas skolotāju seminārā, skolotājs Zelgauskas 1903-1918, Viesienas 1919-1921, Bērzaunes 1921-1932, Lubejas skolās 1932-1939

Velta RUŅĢE /1932.Kusas pag./, pašdarbības gleznotāja

Rasma SAULĪTE /1927.-1997.augusts/, ilggadēja Bērzaunes pamatskolas skolotāja

Jānis RINKUŠS /1872.Praulienas pag. – 1929.Praulienas pag./, Rīcības komitejas loceklis 1905.g., Svārpstu sila kaujas dalībnieks

Janīna ĀRIŅA /1937.augusts/, ilggadīga Madonas 1.vidusskolas ķīmijas skolotāja

LKO – Lāčplēša Kara ordenis
TZO – Triju Zvaigžņu ordenis
LU – Latvijas Universitāte
LA – Lauksaimniecības Akadēmija
BUB – Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
RMI – Rīgas Medicīnas institūts
TDM – Tautas daiļamata meistare
TDA – Tautas deju kolektīvs