Noritējuši lasījumi par elektrifikāciju

Datums: 06.11.2017 16:40
91 skatījumi
Piektdien - 3.novembrī Kalsnavas Kultūras namā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, sadarbojoties ar Kalsnavas pagasta pārvaldi, organizēja konferenci - lasījumus par elektrifikāciju.
   Kādēļ Kalsnavā, nevis Madonā? Jo Kalsnavas pagastā Aiviekstē atrodas savulaik, pirms Pļaviņu HES celtniecības, lielākā ūdens spēkstacija. Lasījumos tika apskatītas dažādas tēmas: Ginta Zālīte no Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja Ķeguma filiāles iepazīstināja ar "Latvijas enerģētikas veiksmes stāstu: 19.gs. beigas - 20.gs.sākums"- Rīgas, lielāko Latvijas pilsētu elektrifikācija, izmantojot termospēkstacijas; Ilga Meijere no Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja, klātesošajiem atgādināja par Padomju laikā vienu no lielākajām kļūdām HESu būvniecībā - "Kolhozu spēkstaciju Litenē 1951.-1953.g."; Indulis Zvirgzdiņš no Madonas muzeja runāja par "Aiviekstes spēkstaciju līdz Pļaviņu HES iedarbināšanai" un Lilita Jakubenoka no Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja stāstīja par "Pļaviņu HES būvniecību", par šīs spēkstacijas ieguvumiem un arī zaudējumiem, ko nav iespējams atgūt.
   Pēc tam bija iespēja noskatīties Jēkabpils Pionieru nama 1965.gada veidotu īsfilmu par "Daugavas teiku".
   Noslēgumā konferences dalībnieki tika aicināti noskatīties videofimu "Andrejs Stalažs intervē Eduardu Āboliņu par darbu Aiviekstes HES-ā 1927. - 1944.g."
Liels PALDIES pieaicinātajiem lektoriem par izzinošajiem lasījumiem, PALDIES Kalsnavas pagasta pārvaldei un Kalsnavas Kultūras namam par uzņemšanu!
   Saformētie elektrifikācijas izstādes baneri paredzēti izstādīšanai arī citās vietās. Novembrī – decembrī tos varēs apskatīt Kalsnavas kultūras namā, netālu no Aiviekstes hidrocentrāles, kas darbu jaunieceltā ēkā sāka pirms 85 gadiem.
Muzejā var pieteikties turpmākai izstādes vai tās daļas izmantošanai.