Literatūras un latviešu valodas skolotāju sarunu stunda muzejā

Datums: 12.09.2017 14:04
125 skatījumi
11.septembrī, Dzejas dienu ietvaros, Madonas muzeja Izstāžu zālēs pulcējās literatūras un latviešu valodas skolotāju uz sarunu stundu muzejā par rakstniecību.
  Saruna par mūsu novadnieci, rakstnieci Ilzi Indrāni, kura šogad nosvinējusi 90 gadu jubileju un apgāds Jumava no jauna izdevis rakstnieces grāmatu "Basām kājām" (pirmo reizi izdota 1970.gadā).
Sarunu stundā Dace Zvirgzdiņa iepazīstināja, atgādināja par rakstnieces Ilzes Indrānes nozīmīgiem dzīves faktiem un viņas daiļradi. Rakstnieces Ilzes Indrānes dēls Juris Jātnieks skolotājiem nolasīja veltījumu skolotājiem no Ilzes Indrānes, savukārt apgāda “Jumava” valdes priekšsēdētājs un grāmatu izdevējs Juris Visockis iepazīstināja ar projektu izdot un no jauna pārizdot izcilu latviešu rakstnieku, dzejnieku un ievērojamu personību grāmatas, sagaidot Latvijas valsts 100 gadi.  Stāstu fragmentus no grāmatas "Basām kājām" lasīja Sarma Rudenāja.
Sirsnīgs paldies Madonas pilsētas vidusskolas skolotājai Rūtai Trušelei par palīdzību tikšanās organizēšanā, par skolotāju apvienošanu muzejā, apgādam “Jumava” un valdes priekšsēdētājam Jurim Visockim, Dabas aizsardzības pārvaldes direktoram, rakstnieces I.Indrānes dēlam Jurim Jātniekam un skolotājiem.       

Ilzes Indrānes īpašais veltījums skolotājiem, kurus viņa vienmēr ļoti cienījusi un augstu vērtējusi viņu darbu skolēnu izglītošanā:
“Ar Tavu gaišzilo smaidu katru lapu šķiru, lai ceļa domu vējā mana pateicība!”
“Baltu lapu, vēl nepierakstītu, bet Tevis iesvētītu!”


Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja