Izstāde Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu jubilejai

Datums: 30.09.2017 08:47
132 skatījumi
Sestdien, 30.septembrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā tika atklāta ceļojoša digitālā foto izstāde par Teiču un Krustkalnu dabas rezervātiem.
           Latvijas dabas rezervāti ir unikālas un īpaši aizsargājamas teritorijas, kas ir svarīgas ne vien putniem, retām tauriņu sugām un aizsargājamiem augiem, bet tiem būtiska loma cilvēka dzīves līdzsvarā. Aicinām cildināt un pazīt Latvijas Dabu, atzīmējot Teiču 35 un Krustkalnu 40 gadu jubilejas, apmeklējot izstādi, kur 9 dažāda lieluma ekrānos varēs vērot gan rezervātu unikālo ainavu no putna lidojuma, “iebrist” pļavā, mežā, purvā, gan redzēt augus un tauriņus. Apskatāmi gan jauni foto materiāli, gan arī tādi, kas ataino 10 un vairāk gadu vēsturi un uzrunā tos cilvēkus, kuru darba mūžs saistīts ar Teiču un Krustkalnu dabas rezervātiem vairākus gadu desmitus.
            Izstādi esam veidojuši īpašu - vienojot seno un Dabai raksturīgo ar mūsdienīgiem multimediju elementiem. Izstādes koncepta pamatā ir gājiens Teiču purvā, lai sastaptu skaisto, interesanto un neparasto - simtgadīgās purva priedes, retās augu un kukaiņu sugas, dabas skaņas, ļaujot sajust Dabas varenības pieskārienu.
            Radīt izpratni un patiesu interesi par Dabu varam veidā, kas ir saistošs, citāds un raisa emocijas. Šeit liekam uzsvaru uz atšķirīgo – vērtējiet vai tas ir īstais piegājiens!
Izstāde tapusi Vides Aizsardzības Fonda projekta "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē" Nr. 1-08/226/2016 ietvaros.
Jautājumiem un ierosinājumiem aicinām interesentus sazināties pa tālr. +371 26459897.
Māra LIEPLAPA Teiču Dabas Fonda projekta koordinatore