Elektrifikācija Madonas novadā

Datums: 18.05.2017 16:04
79 skatījumi
Maijā pirms trijiem gadiem spriedām, ka uz 2017.gadu muzejā varētu būt izstāde par elektrības jomu, jo savukārt 85 gadus atpakaļ sāka darbu jaunuzceltā Aiviekstes spēkstacija Kalsnavas pagastā, kas pirms Ķeguma uzcelšanas bija Latvijā jaudīgākā hidroelektrostacija. Nu iecerētais izdarīts!
   Ar Valsts kultūrkapitāla atbalstu uz 15 audekliem iespiesti attēli, teksti (materiālu datordrukai sagatavoja Aina Pidika) par elektrības ienākšanu mūsu pusē. Pēc muzeja tos varēsim piedāvāt arī parādīšanai citās vietās.
   Šodienas cilvēkam izmantot elektrību iznāk ik dienas dažādos veidos. Savulaik pirmais, kas ienāca sadzīvē, bija elektriskā gaisma. Kādreiz pat elektrības tarifs tika dalīts divās pakāpēs - gaismai un spēkam (tātad dažādiem motoriem, iekārtām). Pēdējiem patēriņš bija salīdzinoši lielāks, tāpēc maksa par kilovatstundu lētāka. Viens no Akciju sabiedrības “Aiviekste” dibinātājiem un darbu veicinātājiem bija tipogrāfijas “Rota” vadītājs Fricis Ansons (1899-1941). Savai 1933.gadā dzimušajai meitai viņš devis vārdu Gaisma par godu Aiviekstes spēkstacijai un vēlāk panācis, ka kalendārā ierakstāma attiecīga vārdadiena.
   Izstādē rādām arī daļu darbu, ko kādreiz pārsvarā veica ar roku spēku, bet tagad tam izmanto elektrisko strāvu. Darba procesi vairāk domās, skatītājs redzēs kādu rīku, lietu un varēs mēģināt piemeklēt attiecīgu elektroaparātu. Daļu izstādāmo lietu atvedām no Latvenergo Enerģētikas muzeja. Vērts pieminēt VEF-ā ražotas elektriskās spuldzes un elektrisko skaitītāju ar pirmo kārtas numuru, tāpat Kuzņecova rūpnīcā gatavotu elektrības izolatoru. Mūsu muzeja krājuma VEF-a radioaparāti atgādina, ka blakus spēkstacijai 12 gadus darbojās  raidstacija. Gaismas tēmas turpinājums ir tuvplānā apskatāmās šodienas Madonas ielu spuldzēs lietotās lampas. Laika raksturošanai palīdz arī plakāti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
   Attēlu un dokumentu par attiecīgu tēmu muzejā krietni vairāk, nekā izmantojām parādīšanai. Lielāku apjomu varēs skatīt slaidrādē.
   Izstādes veidošanā ar materiāliem palīdzēja Gaida Aizsilniece, Ieva Drande, Jānis Bardauskis, Jānis Eleksis, Arvīds Iesalnieks, Ilze Indusa-Upatniece, Gaisma Jakrina, Vineta Jonīte, Edgars Kramfts, Laimonis Sembergs, Andris Šalaginovs. Muzejs būs pateicīgs arī par papildinājumiem izstādei!
Indulis ZVIRGZDIŅŠ muzeja vadošais pētnieks