Augusts Lācis

Datums: 28.11.2017 08:30
5 skatījumi
(1912.gada 9.decembrī Ļaudonas pag. „Rubeņos” – 1993.gada 6.decembrī Rīgā). Agronoms, pedagogs, zinātnieks, televīzijas raidījuma „Kurš no 26” vadītājs
    Augusts Lācis dzimis un audzis Ļaudonas pagasta „Rubeņu” saimnieku ģimenē. Māsas Milda, Marija, Velta un Grietiņa. A.Lācis mācījies Ļaudonas 6-klasīgajā pamatskolā, pēc tam beidzis Valsts Malnavas lauksaimniecības vidusskolu, 1938.gadā Latvijas Valsts universitātes lauksaimniecības fakultāti kā agronoms. Bijis studentu konkordijas „Valdemārija” biedrs. Pēc studijām strādāja par agronomu Valmieras pusē un skolotāju Burtnieku divgadīgajā lauksaimniecības skolā.
    Pēc profesora Paula Lejiņa uzaicinājuma 1939.gadā Augusts Lācis pāriet darbā uz Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas mācību pētījumu saimniecību „Rāmava” par saimniecības vadītāja palīgu un asistentu. Četrus gadus bijis Valsts izdevniecības Lauksaimniecības literatūras redakcijas redaktors. Ar Latvijas PSR Ministru Padomes pavēli pārcelts darbā uz Zinātņu akadēmijas Zoohigiēnas institūtu par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku. 1962.gadā aizstāvējis lauksaimniecības zinātņu kandidāta grādu. 1993.gadā viņam piešķirts lauksaimniecības doktora zinātniskais grāds. Daudzus gadus bijis mācībspēks Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātē, Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniskās pētniecības institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.
   A.Lācis dziedājis vīru korī „Juventus” vecbiedru kopā un Siguldas Zinātniski pētnieciskās stacijas (vēlākā institūta) vīru dubultkvartetā.
Natālija SEĻMA muzeja galvenā speciāliste