Augstskolas 155.dzimšanas diena

Datums: 11.10.2017 11:28
21 skatījumi
Rīgas Tehniskā universitāte ierasti oktobra vidū pieskaņoti Rīgas Politehniskā institūta atklāšanai 1862.gadā rīko zinātnisku konferenci. Viena sadaļa tajā veltīta inženierzinātņu un augstskolu vēsturei.
Rakstu krājums ar 155-gades zīmi
Rakstu krājums ar 155-gades zīmi
      Pirms gada sekcijas vadītāja asociētā profesore Alīda Zigmunde mūs ieveda telpā, kurā turpinājās remontdarbi un stāstīja, ka tur būšot muzejs. 10.oktobrī, RTU vēstures dienā, muzejs tika atklāts.
     Tas atrodas ēkā Kronvalda bulvārī 1. Nams celts 1890.gadā kā Imperatora Pētera I reālskola. Daļa tās beidzēju pēc tam studēja RPI, minēšu dažus pazīstamākus – arhitekts Eižens Laube (1880-1967), ķīmiķi Augusts Ķešāns (1881-1954) un Mārtiņš Prīmanis (1878-1950), nežzinātnieks Rūdolfs Markuss (1895-1985). Starpkaru periodā ēkā darbojās LU Lauksaimniecības fakultāte, savulaik meklēju telpu, kurā fotografēts profesors Jānis Vārsbergs (1879-1961). Arī pēc Otrā pasaules kara tur mācījušies LVU studenti, piemēram, ģeogrāfi, bet no 1958.gada tā bija atjaunotā Rīgas politehniskā institūta Elektroenerģētikas fakultāte. Šobrīd te mācās RTU Inženierzinātņu vidusskolas audzēkņi, darbojas citas iestādes, nu arī muzejs.
     Gar vienu garensienu materiāli par institūta – universitātes vēsturi kopš 1862.gada. Ar kolēģi Aldi Barševski no Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja te pārspriedām, cik ļoti strauji arī mūsu dzīves laikā mācīblīdzekļi mainījušies. Pretējā pusē informācija par augstskolas šodienas piedāvājumu. Papildeksponātus plānots izvietot arī ap telpas vidū esošajām kolonām. Ir Latvijā muzeji attiecīgām tehnikas, inženieru lietu jomām – ceļu būvei, dzelzceļiem, enerģētikai, lauksaimniecības tehnikai, šis vairāk uzsver inženierizglītību. Jāatceras, ka savulaik RPI bija arī lauksaimniecības un komercnodaļa.
     Jaunajā muzejā notika arī grāmatas “Augstākās izglītības vēsture Latvijā” 5.sējuma atvēršana. Nupat iznācis arī izdevuma “Inženierzinātņu un augstskolu vēsture” pirmais laidiens, kurā apkopoti pirms gada lasītie referāti. Dienas pirmajā pusē notika konference, arī tajā stāstītais tiks publicēts.
Indulis ZVIRGZDIŅŠ muzeja vadošais pētnieks