Artūram Treicim - 95 (18.06.1922.Valkas apr. Jaungulbenes pag. “Bērzzemniekos” – 22.03.1983.Madonā)

Autors: Ilze Gaujēna 
Datums: 01.06.2017 11:39
47 skatījumi
Izstāde apskatāma muzeja izstāžu zālēs foajē no 30.maija līdz 28.jūnijam Vēstures skolotājs, ilggadējs Madonas vidusskolas direktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks.
Ģimenē viņš bijis jaunākais – piektais dēls. Vecāki dēlus centušies izskolot – viens studēja medicīnu, otrs kļuva par juristu, bet pastarītis Artūrs sākotnēji pievērsās skolotāja profesijai, un tādēļ pēc Jaungulbenes pamatskolas beigšanas1937.g. iestājās Rīgas skolotāju institūtā, ko pēc gada pārcēla uz Cēsīm, un vēl gadu vēlāk pievienoja Jelgavas skolotājun institūtam, kļūstot par 1. – 4. klašu skolotāju.
II pasaules karš viņu aizveda uz Vāciju –nokļuva darba dienestā.
Pirmā darba vieta bija Virānes pamatskola, bet 1944.g. pēc vācu karaspēka atkāpšanās dažus mēnešus viņš strādājis  Lazdonas pagasta izpildkomitejā par sekretāru, pēc tam sekoja skolotāja darbs Madonas vidusskolā, kur bija gan skolotājs, gan komjaunatnes organizators, kā arī Madonas septiņgadīgās skolas direktora vietnieks mācību darbā un direktors.
No 1948.g. jūlija līdz 1949.g. maijam A.Treicis bija Madonas apriņķa tautas izglītības nodaļas metodiskā kabineta vadītājs, bet no  1949. - 1955.g.  Kalna septiņgadīgās skolas skolotājs un direktora vietnieks.
Izglītošanos A.Treicis turpināja no1949.-1950.g. 9.februārim Valmieras pedagoģiskajā skolā.
1955.g viņš ar izcilību absolvēja Latvijas universitātes Vēstures fakultāti.
No 1955. – 1982.g. A.Treicis strādāja Madonas 1.vidusskolā kā vēstures un sabiedrības mācības skolotājs, kā arī no 1955. – 1965. un 1979. -1982.g. bija tās direktors.
Bija vēl citas jomas, kurā darbojās A.Treicis - ne vienu vien novadnieku viņš tika izvadījis pēdējā gaitā.
Skolotājs tika apbalvots ar PSRS Izglītības Ministrijas Goda rakstu un medaļu “Par izcilu darbu” un 1982.g. ar Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija Goda rakstu.
Viņš mīlējis daudz lasīt, vienmēr centās papildināt zināšanas, vingrināt savu prātu, bija labs orators, aizrāvās ar makšķerēšanu, mūža nogalē arī ar dārzkopību, spēlēja teātri, bija liels tautas dziesmu cienītājs.
Izlaidumā viņš absolventiem esot sacījis:”Jūs vairs nekad nebūsiet tik gudri, kā beidzot vidusskolu”. Bijušie audzēkņi viņu atceras kā skolotāju ar ļoti plašām zināšanām, kas tās prata nodot tālāk skolēnu vai citām auditorijām, zināja, ko vēlas pateikt un prata to pasniegt.
A.Treiča talants un zināšānas izpaudās arī  citos veidos – viņš ir Madonas 1.vidusskolas himnas vārdu autors, kā arī  apjoma ziņā nelielu, bet saturski piesātinātu izdevumu par 1.vidusskolu un Madonas rajonu līdzautors un autors.
Ilze GAUJĒNA kultūrvēstures nodaļas vadītāja

 Attēli no Madonas muzeja krājuma.