Lekcijas

VĒSTURĒ

 • Latvijas Valsts apbalvojumi
 • Brīvības cīņas Latvijā
 • Latvijas Brīvības cīņās kritušo piemiņas vietas Madonas un kaimiņu novados
 • Lāčplēša diena un Lāčplēša kara ordenis
 • Aiviekste - lielākā Latvijas spēkstacija pirms Ķeguma HES
 • Madonas raidstacija
 • Madonas pilsētas vēsture
 • 1991.gads - barikāžu laiks
 • 1941. un 1949.gada deportācijas
 • Nauda kā vēstures avots
 • Novadpētniecības materiālu komplektēšana skolās

Tālr.+371 64 823 138,64 822 483

LITERATŪRĀ

 • Madonas novada kultūras darbinieki 19.gs.b.-20.gs.sāk.
 • Novadnieki - literatūras, teātra, kino, mūzikas darbinieki: J.Ezeriņš, J.Medenis, I.Kalnāre, Doku Atis, Anšlavs Eglītis, Andrejs Eglītis, Z.Lazda, A.Līce, E.Kalme, A.Filipsons, R.Kreicums, K.Pamše, Ē.Lācis, O.Dreģe, J.Norvilis, T.Reiters, J.Zābers, J.Vītoliņš u.c.
 • Novadnieki - trimdas rakstnieki, kultūras un saimnieciskie darbinieki
 • Jaunākās mūsu novadnieku grāmatas
Tālr.+371 64 822 483, 64 823 138

ETNOGRĀFIJĀ

 • Madonas novada tautas tērpi
 • Madonas novada zemnieku sēta 19.gs.b.-20.gs.sāk.
 • Madonas un kaimiņu novadu kultūrvēsturiskie akmeņi
 • Latviešu tradicionālie mēri un svari
Tālr.+371 64 822 491, 64 823 138

TEMATISKAS EKSKURSIJAS-LEKCIJAS MUZEJA KRĀJUMĀ

 • Madonas novada tautas tērpi
 • Grāmatniecības vēsture Latvijā
 • Vidzemes un Latgales tradicionālā keramika novadā
 • Madonas novada zemnieku sēta 19.gs.b.-20.gs.sāk.
Tālr. +371 64 822 491