Modernizēta pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija”

vairāk

Izstāde “Elektrifikācija Madonas novadā”

20.maijs - 29.novembris

vairāk

ATGRIEŠANĀS MĀJĀS

2017.gada 22.septembris – 29.oktobris

vairāk

Aktualitātes

Kārtot pēc:
Jaunie
Jaunie
Vecie

OKTOBRĪ MUZEJĀ

PASĀKUMI
9. – 15.oktobris – UNESCO nedēļa, kas šogad veltīta kulinārā mantojuma izzināšanai un saglabāšanai. Šajā nedēļā muzejā izzinošu aktivitāšu un uzdevumu veidā apskatīsim, pētīsim seno ēdienu receptes, fotogrāfijas, liecības par pavārmākslu dažādos laika periodos.
Aicinām skolēnu klases pieteikt iepriekš, zvanot uz tālr. 264823844 vai 26102225

18.oktobrī plkst. 12.00 –
ikmēneša tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”

31.oktobrī –
izstādes “Luterāņu baznīcas” atklāšana. Izstādes atklāšanas laiks tiks precizēts

PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA

​"Novada arheoloģija" un virtuālā ekspozīcija "Madonas novada senvēsture". Atjaunotā pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” iepazīstina ar Madonas apkārtni no senāka laika posma pirms 10 000 gadu līdz 17.gadsimtam, kad Latvijas teritorijā pastāvīgi notika dažādu varu maiņas. Kopš oktobra sākuma ekspozīcijā ir jaunums – virtuālais interaktīvais stends “Madonas novada senvēsture”, kas, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, iepazīstina ar Valsts nozīmes arheoloģiskajiem pieminekļiem Madonas apkārtnē, kā arī – seno latgaļu – sēļu apģērbu 9.-12.gadsimtā.

IZSTĀDES

MANSARDS

Līdz 29.novembrim Izstāde “Elektrifikācija Madonas novadā”.Ar VKKF atbalstu uz 15 audekliem iespiesti attēli un teksti par elektrības ienākšanu mūsu pusē. Šodienas cilvēkam izmantot elektrību iznāk ik dienas dažādos veidos. Savulaik pirmais, kas ienāca sadzīvē, bija elektriskā gaisma. Kādreiz pat elektrības tarifs tika dalīts divās pakāpēs - gaismai un spēkam (tātad dažādiem motoriem, iekārtām). Pēdējiem patēriņš bija salīdzinoši lielāks, tāpēc maksa par kilovatstundu lētāka. Izstādē aplūkojama elektrifikācijas vēsture Madonas novadā, kā arī dažādi sadzīve izmantojamie priekšmeti pirms un pēc elektrības parādīšanās.

LIELĀS ZĀLES

Līdz 29.oktobrimATGRIEŠANĀS MĀJĀS. Latvija – Vācija – Austrālija – Kanāda – Latvija. Erna Ķikure, Inese Birstiņa, Dzirda Mičele. Izstāde, kurā tiksies trīs vienas ģimenes mākslinieces – māte un divas meitas: Māte – Erna  Ķikure (dz. Bērziņa) nāk no Ļaudonas puses, 1944.gadā emigrējusi ar ģimeni no Latvijas. Izstādē būs aplūkojamas viņas grafikas. Meita Inese Birstiņa (dz. Dzelme) ir tekstilmāksliniece un savā izteiksmes formā ir tuva latviskajam. Jaunākā meita Dzirda Mičele (dz. Dzelme) ir gleznotāja un grafiķe, dzīvo Austrālijā.

MAZĀ ZĀLE

Līdz 22.oktobrim ­– Izstāde par Teiču un Krustkalnu dabas rezervātiem. Latvijas dabas rezervāti ir unikālas un īpaši aizsargājamas teritorijas, kas ir svarīgas ne vien putniem, retām tauriņu sugām un aizsargājamiem augiem, bet arī cilvēka dzīves līdzsvarā. Aicinām cildināt un iepazīt Latvijas Dabu, atzīmējot Teiču 35 un Krustkalnu 40 gadu jubilejas. Izstādē 9 dažāda lieluma ekrānos varēs vērot rezervātu unikālo ainavu no putna lidojuma, “iebrist” pļavā, mežā, purvā, kā arī redzēt augus un tauriņus. Būs aplūkojami kā jauni fotomateriāli, tā arī tādi, kas ataino 10 gadu un senāku vēsturi, uzrunā cilvēkus, kuru darba mūžs saistīts ar Teiču un Krustkalnu dabas rezervātiem vairākus gadu desmitus.
Izstāde tapusi Vides Aizsardzības Fonda projekta "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē" Nr.1-08/226/2016 ietvaros.

No 31.oktobra –
Luterāņu baznīcas. Izstādē „Luterāņu baznīcas” eksponēsim to, kas gadu gaitā savākts muzeja krājumā par piecām Madonas novada draudzēm - Bērzaunes, Kalsnavas, Liezēres, Madonas un Vestienas, kā arī Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu baznīcām.

FOAJĒ 

Līdz 8.oktobrim - Jānim Simsonam - 70

Līdz 16.oktobrim – 
Skolas Madonas novadā. Izstādē būs aplūkojama neliela daļa no Madonas novada skolu vēstures, uzsvaru liekot uz diviem dažādiem vēstures posmiem. Vairāku gadu desmitu laikā situācija Madonas novadā ir mainījusies, ir vairākas skolas, kuras šodien zināmas vairs tikai pēc nosaukuma vai pēc tā, ka šajā vietā stāv pamesta tukša ēka un ir skolas, kuras vēl pastāv, lai arī izmaiņas skolu pastāvēšanā norit arī šodien.

No 17.oktobra līdz 20.novembrim – Grāmatu ilustratore un grafiķe Hermīne Zelma Zalpētere (04.11.1917. – 1992.)

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve SarkaņOS

Oktobrī - izstāde "No Sarkaņu skolas vēstures"

Aplūkojamas dažādas etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu atklātā krājuma kolekcijas:
·         Amatniecības darba rīku kolekcija
·         Mēbeļu un sadzīves priekšmetu kolekcija
·         19.gadsimta beigu un 20.gadsimta dzīvojamo istabu iekārtojums
.          Kopš 2017.gada jūlija atvērts jauna priekšmetu ekspozīcija "Mēru un tvertņu kolekcija"

Ekspozīcija, kas veltīta Madonas novadniekiem – rakstnieka Viktora Eglīša dzimtai, aktrisei Olgai Dreģei, komponistam un kordiriģentam Valdim Breģim, muzikologam Jēkabam Vītoliņam.